Despre Asociație

Asociaţia de Psihodramă pentru Copii şi Adolescenţi „KENDE Hanna” (APCA-KH) a fost înfiinţată în anul 2009, de către formatorii grupurilor din Cluj: dna KENDE Hanna (Franţa), fondatorul metodei, psihoterapeut senior formator-supervizor şi dnele MIHÁLY Blanka, NÉMETH Csilla, SZEBENI Viola (Ungaria) formator-supervizori, respectiv de către unii membri din primul grup de formare din România: ILYÉS Irén, ORBÁN Mária, ROMÁN Mónika, SZŐKE Enikő.

I. ÎNCEPUTURI
Prima formare a avut loc la Cluj-Napoca, începând din anul 2006, iar ulterior s-au mai derulat încă două grupuri de formare în psihodrama de copii şi adolescenţi cu formatorii din Ungaria (la Cluj-Napoca și la Târgu-Mureș).
Conform evidenţelor APCA-KH, în primele trei grupuri s-au format 60 de specialiști în această metodă, marea majoritate a participanţilor devenind  şi membri ai Asociaţiei. În prezent sunt activi aproximativ 20 de membri, conducând grupuri de copii şi/sau popularizând metoda la diferite foruri profesionale.

II. PREZENTUL
De la bun început a fost unul dintre obiectivele principale ale APCA-KH să găsească cadrul profesional adecvat pentru acreditarea metodei și formarea specialiștilor din țară.
Din 2016 se derulează grupuri de formare și alte evenimente profesionale (worskhopuri, supervizări) în cadrul APCA-KH, creditate de Colegiul Psihologilor din România (CoPsi).

În prezent sunt 45 de persoane înscrise în APCA-KH. Adunarea generală a Asociație se organizează în fiecare primăvară, alternativ la Cluj-Napoca și Târgu-Mureș, cei mai mulți membri fiind din aceste localități (cel puțin momentan).

PREZENTAREA METODEI LA DIFERITE EVENIMENTE PROFESIONALE

Alt obiectiv principal al APCA-KH a fost și este popularizarea metodei în cadrul specialiștilor, dat fiind că este o metodă foarte eficientă și dat fiind că 
paleta fomărilor în psihoterapia copilului nu este foarte colorată.
Metoda a fost prezentată la mai multe conferinţe profesionale, în primul rând la Conferințele Naționale de Psihodramă și a stârnit interesul mai multor specialiști.
Metoda psihodramei pentru copii este prezentată în Revista Română de Psihodramă, nr. 4 și nr. 5

2017  X-a Conferinţa Naţională de Psihodramă: Conexiuni, ARAD (program)
• „Zburând cu pasărea Phoenix în psihodrama pentru copii” (workshop -ROMÁN Mónika şi SZŐKE Enikő)

2017 – XII-a Conferința națională cu participare internațională: Psihotrauma – Punți între teorii și aplicații, BRAȘOV (program)
• „Lupta dintre alb-negru și colorat. Prelucrarea experiențelor traumatice prin metoda psihodramei pentru copii” (workshop, ROMÁN Mónika şi ORBÁN Mária)

2016 – IX-a Conferinţa Naţională de Psihodramă: Real și imaginar – Călătorie spre steaua îndepărtată, CLUJ 
• „Pe urmele micului prinț – confruntarea cu realitatea prin prisma imaginației copilului” (workshop, ORBÁN Mária, ROMÁN Mónika și SZŐKE Enikő)

2015 – VIII-a Conferinţa Naţională de Psihodramă: Relații de iubire – de la lumea internă la scena psihodramatică, SIBIU (program)
• 
„Lumea internă a copiilor şi terenul extern de joacă: Scena” (workshop, ORBÁN Mária și ROMÁN Mónika)

2015 – II. Congres Internațional de Psihodramă pentru Copii: Bun din ne-Bun, BUDAPESTA (UNGARIA),  organizată de Asociația  de Psihodramă pentru Copii Kende Hanna din Ungaria
• „Vampiri cu suflet” (workshop, ORBÁN Mária și GYÉRESI Annamária) – secțiunea „Psihodramă cu copii instituționalizați”
• „Buburuza. Lumea care se vede”  (workshop, ILYÉS Irén) – secțiunea „Psihodramă cu copii cu nevoi speciale”
• „Mă joc cu părinții mei, pentru părinții mei” – secția „Munca cu părinți” (workshop, DEME Ilona, ROMÁN Mónika și SZŐKE Enikő)
•  „Drumul Firicelului de păr prin junglă, adică Cum devine tigrul cu colți de sabie tată?” (workshop, BALÁSY Réka și PÉTERFFY Csilla) – secțiunea „Psihodrama  de copii în contexte  cultural sensibile”
• „Provocările psihodramei de copii desfășurate într-o limbă ne-maternă a conducătorilor de grup” – (workshop, ORBÁN Mária și SZŐKE Enikő) – secțiunea „Psihodrama  de copii în contexte  cultural sensibile”

2014 –  VII-a Conferinţa Naţională de Psihodramă: Memoriile viitorului. Transcultural și transgenerațional în psihodramă, CLUJ 
• „Experiențele părinților în memoria copiilor – prezentarea metodei de psihodramă pentru copii și adolescenți elaborată de KENDE Hanna” (prezentare plenară, ORBÁN Mária, ROMÁN Mónika și SZŐKE Enikő)

2012 – V-a Conferinţa Naţională de Psihodramă: Etică şi putere. Regele, Înţeleptul şi Nebunul, CLUJ (program)
„Etica vampirilor – Puteri întunecate” (workshop, ORBÁN Mária şi GYÉRESI Annamária)
„Belzebub Dumnezeu – Formele moderne ale sindromului de Dumnezeu în psihodrama de copii” (workshop, ROMÁN Mónika şi SZŐKE Enikő)

2012 –  VI-a Conferința „Pro Helpers”: Jocul și umorul ca instrument în profesiile de îngrijire și asistență, TÂRGU-MUREȘ 
„Introducere în psihodrama de copii – cum să prelucrăm conţinuturi profund anxiogene cu această metodă” (workshop, ORBÁN Mária şi GYÉRESI Annamária)

2010 – III-a Conferinţa Naţională de Psihodramă: Acţiune şi pasiune, CLUJ (program)
„Psihodrama copiilor: o pasiune de joc autovindecătoare” (prezentare plenară, dna Hanna KENDE, în limba română)
„Dincolo de cuvinte – psihodramă cu copii cu deficienţă de auz” (workshop, ILYÉS Irén şi ORBÁN Mária)
„Personajele desenelor animate în acţiune – ajutoare pentru exprimarea de sine a copilului” (workshop, ROMÁN Mónika şi SZŐKE Enikő)

2008 I. Conferință Naţională de Psihodramă: De la izvor la izvor, CLUJ (program)
„Numai din izvor curat” (prezentare plenară, dna Hanna KENDE)
„Izvoarele şi rolul psihodramei adleriene la copii față de universul virtual al Secolului XXI” (workshop, dna Hanna KENDE)
„Psihodramă cu copii, pentru copii” (workshop, MIHÁLY Blanka, LÁSZLÓ Laura şi ORBÁN Mária)
„Tehnica vrăjitorilor-psihodramă cu adolescenţi” (workshop, SZEBENI Viola, SZŐKE Enikő şi ROMÁN Mónika)