Cursuri de formare

GRUP NOU DE FORMARE la CLUJ, din anul 2025, informații psihodrama.copii.apcakh@gmail.com

DESCRIEREA FORMĂRII DE PSIHODRAMĂ PENTRU COPII

Psihodrama pentru copii a fost elaborată de dna Hanna KENDE (psihanalist adlerian, psihoterapeut de copii, formator-supervizor, Franța și Ungaria). Are ca bază teoretică psihoterapia individuală a lui Alfred Adler şi psihoterapia prin psihodramă, elaborată de Jacob Levy Moreno. Integrând aceste două abordări, dna KENDE a elaborat această metodă specifică adaptată caracteristicilor de vârstă a copiilor.

Specificul metodei constă în faptul că psihoterapeuţii sunt participanți activi în jocul copiilor (se costumează, îşi asumă roluri în scenete). Metoda este dinamică, creativă, (aparent !) improvizativă, dar are la bază principii solide teoretico-metodologice și o gamă variată de technici. Procesul terapeutic atinge nivelele profunde ale conflictelor intrapsihice și de multe ori copiii se schimbă spectaculos după câteva ședințe.

Asociația de Psihodramă pentru Copii și Adolescenți „KENDE Hanna” (APCA-KH) și-a asumat printre obiectivele sale principale găsirea unui cadru profesional adecvat pentru acreditarea metodei și formarea specialiștilor din țară. Dat fiind că în România nu există modalitate de a se forma doar în psihoterapia copilului și nici nu sunt reglementate oficial criteriile profesionale pentru a practica psihoterapia cu copiii, singura modalitate posibilă a fost găsirea cadrului pentru psihodrama de copii ca și curs de specializare a profesioniștilor.

APCA-KH a devenit asociație formatoare în cadrul Colegiului Psihologilor din România (CoPsi) din 2011 (RF-II-CJ-92/24.05.2011).

Psihodrama de copii a  fost acreditată ca și curs de formare profesională continuă de către CoPsi – Comisia de Psihologie Clinică și Psihoterapie în cadrul profesional a două asociații formatoare: din iunie 2015 în cadrul Asociație de Terapie Familială Pro Familia, cursului de 120 de ore fiind acordate 120 de credite, iar din decembrie 2016 și în cadrul APCA-KH, cu structura completată cu 30 de ore supervizare (fiind acordate astfel 120+30 de credite).

De credite pot beneficia psihologii clinicieni și psihoterapeuții care au atestatele profesionale eliberate de această Comisie CoPsi, toți ceilalți participanți vor obține doar diploma eliberată de Asociația formatoare.

Parcurgerea și finalizarea cu succes a întregii formări dă dreptul participantului să conducă grupuri de psihodramă pentru copii conform competenței profesionale pe baza căreia lucrează. Doar specialiștii care au competența de psihoterapeut au dreptul să denumească grupurile de psihodramă pentru copii grupuri psihoterapeutice, ceilalți doar în limita competențelor lor pot folosi cunoștințele acumulate.

În cadrul APCA-KH sunt trei formatori, ORBÁN Mária, ROMÁN Mónika, SZŐKE Enikő, ele și-au finalizat formarea de formatori de psihodramă pentru copii și adolescenți în Ungaria, fiind alese de dna Hanna KENDE pentru continuarea muncii profesionale a Dânsei. 

STRUCTURA FORMĂRII ÎN PSIHODRAMA PENTRU COPII

• Prerechizite: 
150 de ore de autocunoaștere/dezvoltare personală într-o formă de terapie acreditată de CoPsi (cel puțin în derulare la înscriere)

• Formarea teoretico-metodologică
– 120 de ore formare în grup închis
– finalizare: predarea unui eseu teoretic (criteriu pentru a continua formarea)

• Practică supervizată
–  minimum 30 de ore de supervizare
– participare ca observator în grupuri de psihodramă pentru copii în derulare  (conduși de terapeuți cu experiență)
– conducerea a două grupulețe de copii (în coterapie cu terapeuți cu experiență, sub supervizare)

• Examen final: studiu de caz într-o formă scrisă (lucrare finală) și susținută oral (sub formă psihodramatică)

 

CURS PSIHODRAMĂ PENTRU COPII – 120 DE ORE (120 CREDITE CoPsi)

Cursul asigură aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi practice în domeniul psihoterapiei de grup a copiilor şi preadolescenţilor respectiv familiarizarea participanţilor cu metoda psihodramei, incluzând dezvoltarea unor abilităţi specifice acestei abordări. Prin exerciţii experienţiale care facilitează dezvoltarea personală a participanţilor, prin utilizarea multor demostraţii, jocuri de rol, fragmente video din cazuistica formatoarelor, cursul îşi propune o aprofundare treptată în această abordare psihoterapeutică, asigurând participanţilor o bază solidă de cunoştinţe şi o gamă largă de instrumente pentru psihoterapia copiilor care se confruntă cu diferite probleme emoţionale, comportamentale, simptome psihosomatice etc.

Participanţi potenţiali: psihoterapeuţi, psihologi clinicieni, consilieri psihologici, medici, psihologi, psihopedagogi, asistenţi sociali (în formare în psihoterapie), psihologi școlari sau alți specialiști.

Criteriu preliminar de selecţie: parcurgerea prealabilă a cel puţin 150 de ore de autocunoaştere/dezvoltare personală în orice metodă acreditată. Adeverinţa trebuie să fie inclusă în dosarul de înscriere.

Criteriu de selecţie: este recomandat participarea la un workshop introductiv de 10 ore, cu scopul de a se familiariza cu specificul metodei. Acele persoane care nu au avut experienţa acestui workshop introductiv, vor fi invitaţi să participe la un interviu de selecţie (interviu individual de 45 de minute, privind maturitatea, motivaţia, expectaţiile, întrebările candidatului).

Costul formării5 euro/ora de formare (include onorariul formării și costurile organizării la Cluj). În cazul organizării cursului în altă localitate, costul poate suferi modificări. Se poate lipsi maximum 20% din întreaga durată a cursului (se plătesc inclusiv orele absentate).

Dosarul de înscriere trebuie să conţină:
• fișa de înscriere completată (se poate solicita de la organizatorii cursului în cauză)
• CV profesional actualizat (cu poză)
• copie carte identitate
• adeverinţa despre parcurgerea a 15o de ore de autocunoaştere/dezvoltare personală într-o metodă acreditată.

Până în prezent au avut loc trei grupuri de formare în limba română – la Cluj (2016/2017 și 2022/2023) respectiv la Oradea (2021/2022)  și  două  în limba maghiară la Miercurea-Ciuc (2017/2018) respectiv Sânmartin-Ciuc (2019/2020)
Formare teoretico-metodologică de 120 de ore debutează aproximativ o dată pe an la Cluj.
La cerere (cu asigurarea completă a organizării !) este posibilă desfășurarea formării și în alte orașe.