Képzés szakembereknek

ÚJ MAGYAR NYELVŰ KÉPZÉS INDUL KOLOZSVÁRON – 2024 őszétől.

Érdeklődni: psihodrama.copii.apcakh@gmail.com,  telefon: 0745-170079 

A „Kende Hanna” Gyermek és Kamasz Pszichodráma Egyesület a Romániai Pszichológus Kamara (Colegiul Psihologilor din România) által akkreditált képzőhely.

2016 decemberétől a 120+30 órás képzés a Pszichológus Kamara Klinikai Pszichológia és Pszichoterápiás Szakosztálya által akkreditált, mint folyamatos továbbképzés a klinikai pszichológusok és pszichoterapeuták számára (120+30 kreditpont értékben).

A gyermekpszichodráma képzés szerkezete és óraszáma

150 óra önismeret – előfeltétel a képzésre való beiratkozáshoz
120 órás elméleti-módszertani képzés (melyet egy elméleti esszé leadása zár le)
30 óra szupervízió mellett két gyermekcsoport koterápiás vezetése (előtte lehetséges megfigyelőként   résztvenni működő gyermekcsoportokban)
Záróvizsga

A teljes képzés elvégzése feljogosítja a résztvevőt, hogy alapdiplomája szerinti kompetenciájának megfelelő keretben gyermekcsoportokat vezessen.

120 órás elméleti-módszertani képzés Kolozsváron körülbelül évente egyszer indul. Felkérésre (és szervezés biztosításával) lehetséges más városban is képzést szervezni. Eddig egy román nyelvű tanfolyam zajlott le Kolozsváron (2016/2017) és egy magyar nyelvű van folyamatban Csíkszeredában (2017/2018).

A képzés részletes leírása:

A gyermekpszichodráma módszer kidolgozója KENDE Hanna, pszichoanalitikus, kiképző gyermek-pszichoterapeuta. Az Alfred Adler féle individuálpszichológia illetve a Jacob Levy Moreno féle pszichodráma elméleti alapjaira épülő sajátos megközelítés a gyermekek életkori jellemzőihez megfelelően alkalmazkodik.

Sajátossága, hogy a pszichoterapeuták aktív résztvevői a gyermekek játékának (jelmezbe öltöznek, szerepeket vállalnak). A módszer dinamikus, kreatív, (látszólag) improvizatív, mindemellett nagyon alapos elméleti-módszertani elvekre és változatos technikákra alapoz illetve az intrapszichés konliktusok mély szintjén hat. A gyermekek gyakran már pár ülés után látványosan változnak.

Fő célja, hogy hatékony beavatozási eszközt adjon a gyermekekkel is dolgozó pszichoterapeuták kezébe, elsősorban azokéba, akik a 4 – 12/14 éves korosztály csoportterápiájával foglalkoznak (vagy szeretnének foglalkozni).

A képzés hangsúlyos részét alkotják a sajátélményű, önismereti jellegű gyakorlatok, melyek a résztvevők személyiségét fejlesztik, ezenkívül a helyet kapnak demonstrációk, szerepjátékok, esetekről készült filmrészletek bemutatása, elméleti fogalmak tisztázása, melyeknek segítségével a résztvevők fokozatosan, saját ritmusukban haladhatnak és mélyülhetnek el a gyermekpszichodráma módszerében.

A képzés során elsajátított elméleti tudás és gyakorlati technikák lehetőséget adnak majd a résztvevőknek arra, hogy a különböző érzelmi, viselkedési, pszichoszomatikus stb. problémákkal küzdő gyermekeknek pszichoterápiás segítséget nyújtsanak.

 Jelentkezhetnek: klinikai pszichológusok, pszichoterapeuták, pszichológiai tanácsadók, orvosok, gyógypedagógusok, szociális munkások (akik pszichoterapeuta képzésben vannak), iskolapszichológusok vagy más segítő szakemberek.

Jelentkezési feltételek: legalább 150 óra önismeret, bármilyen akkreditált módszerben (folyamatban lévő önismereti csoport is elfogadható). Minden érdeklődőnek javasolt résztvennie egy 10 órás gyermekpszichodráma bevezető műhelyen, hogy a módszert megismerhesse. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor felvételi interjún kell résztvennie.

Részvételi díj: 5 Euro/képzési óra, mely fedezi a képzés és a kolozsvári szervezés díját (más városi kiszállás esetében ez módosulhat). Maximum 20%-ot lehet hiányozni és a részvételi díjat hiányzás esetén is ki kell fizetni.

Beiratkozási dosszié tartalma (magyar vagy román nyelvű is lehet):

  • kitöltött beiratkozási ív
  • aktualizált szakmai önéletrajz
  • rövid motivációs levél
  • igazolás az elvégzett (vagy folyamatben levő) 150 órás önismereti csoportról

Eddig összesen 5 csoport végezte el a képzést, három román nyelven (Kolozsváron illetve Nagyváradon) és kettő magyar nyelven (Csíkszeredában illetve Csíkszentmártonban)

Érdeklődni lehet ezen a címen: psihodrama.copii.apcakh@gmail.com